Måla och rita med Tony Lorenzi

10 december

De bästa av två världar
Som en del av Västerås jubileumsår 2017 kommer konstnärerna Marion Belin och Tony Lorenzi att tillsammans arbeta fram ett motiv som under 2018 kommer att presenteras i det offentliga rummet. Men motivet kommer inte enbart att bygga på Belin och Lorenzis tankar utan även en målgrupp som ofta annars förbises när det kommer till offentlig konst, nämligen barnen.

Alla barn är välkomna att delta i idéarbetet söndagen den 10 december, 2017 kl. 12–14 vid lekytan i Punkt. Här får barnen komma med egen input kring vad motivet ska innehålla genom att själva rita och måla med papper och penna. Tony Lorenzi kommer att finnas på plats för att ge tips, inspirera och svara på frågor.

Skärmavbild 2017-12-05 kl. 17.09.20